>SQL Server Stored Produre Kullanımı (Genel)

>Stored Procedures SQL Server üzerinde tutulan T-SQL ifadeleridir. Belli bir görevi yerine getirebilmek amacıyla yapılandırılırlar. SQL Server üzerinde derlenirler. Belirlediğimiz şartlara göre, program içinden çağrılarak kullanılırlar..

Stored Procedures SQL Server üzerinde tutulan T-SQL ifadeleridir. Belli bir görevi yerine getirebilmek amacıyla yapılandırılırlar. SQL Server üzerinde derlenirler. Belirledigimiz sartlara göre, program içinden çagrılarak kullanılırlar..

T-SQL deyimleriyle yazılan Store Procedures sadece ilk kez çalıstırıldıklarında derlenirler. Daha sonraki çalıstırma islemlerinde derlenmezler. Bu sayede çalısmalarımızda hız kazanmıs oluruz.

Birkaç çesit stored procedure vardır. Bunlardan bazıları asagıdaki gibidir:

System Stored Procedure: sp_ ön eki ile baslayan saklı yordamlar, SQL Server tarafından tanımlanmıs saklı yordamlardır. master veritabanında saklanırlar. Bu Store Procedures, herhangi bir veritabanı üzerinde sistemle ilgili yönetimsel islemler için kullanılırlar.

Extended Stored Procedure: Genisletilmis anlamında xp_ ön eki ile baslayan bu saklı yordamlar, SQL Server’ın dısında çalıstırılan dinamik baglantı kütüphaneleridir (DLL).

Local Stored Procedure: Biz de SQL Server üzerinde saklı yordamlar olusturabiliyoruz. Bunlara da yerel store procedures denir. Olusturdugumuz veritabanının Stored Procedure alt baslıgı altında, yerel saklı yordamlarla ilgili, stored procedure ekleme, silme, düzeltme gibi islemleri gerçeklestirebiliriz.

Olusturdugumuz veya var olan saklı yordamları kullandıgımızda birçok avantaj elde ederiz. Bunlardan bir kaçı dolayısıyla stored procedurekullanım sebepleri asagıdaki gibidir:

– Store procedures, SQL Server’ a esneklik ve hız kazandırırlar.

– Önceden derlenmis oldugu için, normal kullandıgımız bir SQL sorgusunun tekrar tekrar çalıstırılmasına nazaran daha fazla performans elde etmemizi saglarlar.

– SQL Server üzerinde tutuldugundan, yükü istemci tarafına degil de, sunucu tarafına yükleyerek programımızın performansını arttırır. (Tabi bu bir seçimdir. Sunucumuz güçlüyle bu seçimi tercih edebilirsiniz.)

– Bir kez yazılıp, tekrar tekrar kullanıldıgı için modüler bir yapıda program gelistirmis oluruz.

– Aynı T-SQL cümlecigini birden fazla yerde kullanacagımız zaman, bunu bir stored procedurehaline getirerek, kullanımını sadece ismini çagırma ile gerçeklestirebiliriz.

– Belirli girdi ve çıktı parametreleri oldugu için, saklı yordamların kullanımı ile güvenlik açısıdan kendimizi saglama almıs oluruz.

– Ag trafigini azaltır. Istemci tarafından birçok satıra sahip SQL komutunun sunucuya gitmesindense, sadece saklı yordamın adının sunucuya gitmesi agı daha az mesgul etmis olur.

Yerel Stored procedureOlusturma

Ilk olarak Sql Server’i açarız. Daha sonra Query Analyzaer’i açarız ve asagıdaki kodları yazarız. Asagıdaki store procedure bize müsteriye ait siparisleri geri döndürür.

Create Proc GetCustomers
as
Select * from Customers

T-SQL deyimleriyle yazılan Store Procedures sadece ilk kez çalıstırıldıklarında derlenirler. Daha sonraki çalıstırma islemlerinde derlenmezler. Bu sayede çalısmalarımızda hız kazanmıs oluruz.

Birkaç çesit stored procedure vardır. Bunlardan bazıları asagıdaki gibidir:

System Stored Procedure: sp_ ön eki ile baslayan saklı yordamlar, SQL Server tarafından tanımlanmıs saklı yordamlardır. master veritabanında saklanırlar. Bu Store Procedures, herhangi bir veritabanı üzerinde sistemle ilgili yönetimsel islemler için kullanılırlar.

Extended Stored Procedure: Genisletilmis anlamında xp_ ön eki ile baslayan bu saklı yordamlar, SQL Server’ın dısında çalıstırılan dinamik baglantı kütüphaneleridir (DLL).

Local Stored Procedure: Biz de SQL Server üzerinde saklı yordamlar olusturabiliyoruz. Bunlara da yerel store procedures denir. Olusturdugumuz veritabanının Stored Procedure alt baslıgı altında, yerel saklı yordamlarla ilgili, stored procedure ekleme, silme, düzeltme gibi islemleri gerçeklestirebiliriz.

Olusturdugumuz veya var olan saklı yordamları kullandıgımızda birçok avantaj elde ederiz. Bunlardan bir kaçı dolayısıyla stored procedurekullanım sebepleri asagıdaki gibidir:

– Store procedures, SQL Server’ a esneklik ve hız kazandırırlar.

– Önceden derlenmis oldugu için, normal kullandıgımız bir SQL sorgusunun tekrar tekrar çalıstırılmasına nazaran daha fazla performans elde etmemizi saglarlar.

– SQL Server üzerinde tutuldugundan, yükü istemci tarafına degil de, sunucu tarafına yükleyerek programımızın performansını arttırır. (Tabi bu bir seçimdir. Sunucumuz güçlüyle bu seçimi tercih edebilirsiniz.)

– Bir kez yazılıp, tekrar tekrar kullanıldıgı için modüler bir yapıda program gelistirmis oluruz.

– Aynı T-SQL cümlecigini birden fazla yerde kullanacagımız zaman, bunu bir stored procedurehaline getirerek, kullanımını sadece ismini çagırma ile gerçeklestirebiliriz.

– Belirli girdi ve çıktı parametreleri oldugu için, saklı yordamların kullanımı ile güvenlik açısıdan kendimizi saglama almıs oluruz.

– Ag trafigini azaltır. Istemci tarafından birçok satıra sahip SQL komutunun sunucuya gitmesindense, sadece saklı yordamın adının sunucuya gitmesi agı daha az mesgul etmis olur.

Yerel Stored procedureOlusturma

Ilk olarak Sql Server’i açarız. Daha sonra Query Analyzaer’i açarız ve asagıdaki kodları yazarız. Asagıdaki store procedure bize müsteriye ait siparisleri geri döndürür.

Create Proc GetCustomers
as
Select * from Customers

Store procedure ile yeni bir kayıt eklemek için asagıdaki kodları yazabiliriz.

Create Procedure InsertCategory
@CategoryName varchar(15),
@Descriptin Ntext,
@Picture image
as
Insert Into Categories(CategoryName,Description,Picture) values(@CategoryName,@Description,@Picture)

@CategoryName, @Description, @Picture adında dısarıdan 3 deger alır ve bu degerleri yeni bir kayıt olarak ekler. Bu store procedures’i çalıstırmak için yazmamız yeterli olacaktır.

Exec InsertCategory ‘Developer’,’Soykan’,”

Simdi Isterseniz ekledigimiz bu kaydı silelim,


Create Procedure DeleteCategory
@CategoryNo Int
as
Delete from Categories where CategoryID = @CategoryNo

şimdi çalıştıralım

Exec DelteCategory 12

Silme islemimizi de yaptıktan sonra artık güncelleme islemini de yapabiliriz

Create Procedure UpdateCategory
@CategoryNo Int,
@CategoryName varchar(15),
@Descriptin Ntext,
@Picture image
as
update Categories set CategoryName=@CategoryName,
Descripton=@Descripton,
Picture=@Picture
where CategoryID=@CategoryNo

şimdi de bu komutu çalıştıralım

Exec UpdateCategory ‘Programmer’,’Ata’,’ata.jpg’,12

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s