>SQL – Stored Procedure OutPut Kullanımı

>Storeprocedure lar bize default olarak int deger donerler ama bazen uygulama içerisinden bizim storeprocedure uzerinden int harici bir tip dönmemiz gerekebilir bunun icin OUTPUT yapısını kullanırız …

Örnegimizde Adventureworks database indeki person.contact tablosunu kullanıcagız . Procedure umuz bizden bir int id isteyecek ve ilgli ID e sahip personelin adını return edicek ….

tsql kodlarımıza bakalım …

create proc Sp_IDverPersonelAdiAl
(
@Id int ,
@PersonelAdi nvarchar(max) output
)
as
begin
select @PersonelAdi = Firstname from Person.contact where contactid = @Id
end

Yukarıda storeprocedure umuzu olusturduk burda dikkat etmemiz gereken nokta geriye dondurmek istedigimiz @PersonelAdi parametremizi OUTPUT olarak işaretledik daha sonra begin ve end blogları içerisinde ilgli parametremize ilgili id e denk gelen ismi atadık …

declare @Isim nvarchar(max)
exec Sp_IDverPersonelAdiAl 1,@Isim output
print @Isim

declare ile @Isim nvarchar(max) isim degiskenimizi tanımladık daha sonra exec ile procedure muzu calıstırdık ilgili personelid mizi verdik 1 degerini atadık . output ile olusturdugumuz degiskenimizi işaretledik . sorgumuzu calıstırdıgımız zaman ilglii degisken uzerinde ilgili id e sahip olan personelimizin adı bulundu ve bunu print ile ekrana yazdırdık .

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s