C# using Kullanımı

using kelimesini herhangi bir namespace’i projemize eklerken kullanıyorduk. Fakat bu kelimenin başka bir işlevi daha var. Tanımlanan bir nesnenin dispose edilmesini garantilemek. Yalnız kullanmamız için önemli bir istisna var. Nesnenin IDisposable arayüzünü geliştirmesi gerekiyor. Örneğin SqlConnection ve SqlCommand nesneleri IDisposable arayüzünü geliştirdiği için using’i bu nesneler için kullanabiliriz.

using(SqlConnection baglanti = new SqlConnection(“ConnectionString Buraya”))
{
    using(SqlCommand command = new SqlCommand(“_isUser”, baglanti))
    {
        command.CommandType = CommandType.StoredProcedure;
        command.Parameters.Add(@”ID”, SqlDbType.UniqueIdentifier).Value = new Guid(“ecff7864-1279-e211-a252-0080489e8d2a”);
        baglanti.Open();
        SqlDataReader reader;
        reader = command.ExecuteReader();
        return reader.HasRows;
    }
}

Peki bu kod ne işe yarar?
-Her defasında tanımladığınız nesneyi dispose etmek yerine using blokları arasına alarak kod blogu tamamlandığında
dispose işleminin otomatik yapılmasını sağlayabilirsiniz.

Advertisements