C# da DataTable Filtreleme

DataTable’ı Select Metodu ile filtreleyebiliyoruz. Bunun için daha önce veritabanından veya xml den doldurduğumuz table isimli bir DataTable’i;

DataRow[] dataRow = tablo.Select("Tutar > 0");
	DataTable newTable = tablo.Clone();
	foreach(DataRow item in dataRow)
	{
		newTable.ImportRow(item);
	}

	return newTable;

tarzında filtreleyebiliriz. Yukarıdaki kodda tabloda Tutar field’ı sıfırdan büyük olan kolonlar döndürülecektir..

Advertisements