Asp.Net Butona Çift Tıklamayı Engelleme

Aşağıdaki kodu kullanarak istediğiniz asp.net butonun çift tıklanmasını veya birden fazla tıklanmasını engelleyebilirsiniz.

btnSend.Attributes.Add(“onclick”, ” this.disabled = true; this.value = ‘Gönderiliyor…’;” +
ClientScript.GetPostBackEventReference(btnGonder, null) + “;”);

ClientScript’în altını kırmızı ile çizerse Visual Studio, hemen başına this.Page eklemesini yapın. Butonun click eventine

Thread.Sleep(5000);
Response.Write(“Gönderildi..”);

yazarak kodu test edebilirsiniz.

Advertisements