ASP.Net RunTime da MasterPage değiştirme işlemi

ASP.NET uygulamalarında MasterPage ler yazılımcılara kesinlikle büyük kolaylık sağlıyor. Ancak bazı durumlarda sayfamızın MasterPage ini durumun gerektirdiği şekilde dinamik olarak yüklememiz gerekebilir.

Bu gibi durumlarda sayfamızın MasterPage ini set veya get edebileceğimiz aşağıdaki property i kullanabiliriz.

Bunun için sayfamızın Page_Preinit kısmını kullanıyoruz.

yukarıdaki şekilde çalışma zamanında sayfamızın MasterPage ini değiştirebiliriz.

Advertisements